Ahad, Mei 24, 2015

RPH TAJUK TAMBAH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1


Mata pelajaran :
Matematik
Tarikh :
24 Mac 2015
Kelas /Masa :
2 Anggerik/3.30 – 4.30 petang (60 minit)
Bil. Murid :
40 orang
Bidang :
Nombor dan Operasi
Tajuk :
Tambah Dalam Lingkungan 1000
Standard Kandungan :
Murid dibimbing untuk ; 2.3 Menyelesaikan Masalah Tambah
Standard Pembelajaran :
Murid berupaya untuk ;
ii.  menyelesaikan masalah harian yang melibatkan    
    penambahan dua nombor.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
i.   menulis ayat matematik berdasarkan soalan penyelesaian  
     masalah,
ii.  menyelesaikan 4 daripada 5 soalan penyelesaian masalah
     dengan betul.
Pengetahuan sedia ada :
Murid telah tahu menambah dan telah didedahkan dengan kemahiran menyelesai masalah semasa di tahun 1.
Hasil pembelajaran :
Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat :
A.   Menguasai isi kandungan
i.              Menyelesai masalah tambah dua nombor.
B.   Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
i.              Menyelesai masalah tambah dengan menggunakan heuristik gambar rajah jalur(visualisasi).
C.   Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
i.              Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan.
ii.             Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan  bijak dan pantas.
Konsep/prinsip/hukum/teori :
Penyelesaian masalah tambah dua nombor dengan heuristik Gambar Rajah Jalur.
BBM :
Kad imbasan, kad soalan, slaid power point.
                       
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 minit)
Congak hasil tambah tidak lebih 100.
Guru menggunakan kad imbasan untuk murid congak hasil tambah tidak lebih 100.
( lampiran 1)


Murid menjawab soalan congak dalam kumpulan. Kumpulan paling banyak dapat menjawab soalan congak dengan betul akan diberi ganjaran.

( Meja murid memang telah sedia di susun mengikut  kumpulan )

Strategi/Teknik :
Soal jawab lisan

Sumber Pengajaran :
Kad imbasan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Mengambil bahagian dengan aktif

Menstruktur/ Menstruktur semula
(15 minit)
Menyelesai masalah dengan berbagai cara.
Guru menayangkan satu slaid  soalan penyelesaian masalah.
( lampiran 2 )


Soalan guru bagi mencungkil idea murid:
-Berapa guli Sarah?
-Berapa guli Siti?
-Berapa semuanya?Guru berbincang dengan murid dan membandingkan jawapan .


Guru menunjukcara penyelesaian masalah tadi menggunakan heuristik Gambar Rajah Jalur (visualisasi) dan  menerangkan  satu lagi soalan sebagai latihan untuk pemahaman.

Murid diminta untuk memahami soalan dan cuba menulis ayat matematik yang bersesuaian.

Murid dikehendaki  menunjukkan cara penyelesaian soalan dan menulis ayat matematik dalam sesi perbincangan di papan tulis.(Beberapa orang murid dipilih)

Murid membandingkan dan memilih cara/kaedah yang paling disukai.


Murid meneliti dan memberi focus pada penerangan guru.
Strategi/Teknik :
Perbincangan kelas


Sikap saintifik dan nilai murni:
Berfikir kreatif & kritis


Sumber Pengajaran :
Slaid power point

Aplikasi Idea
(25 minit)
Aktiviti kumpulan.
(Aplikasi heuristik Gambar Rajah Jalur dalam menyelesai masalah)
Guru mengedarkan kad soalan kepada setiap kumpulan.
( lampiran 3 )
Murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan dan cuba menyelesaikan soalan bermasalah dengan menggunakan heuristic  Gambar Rajah Jalur dan menulis cara mendapatkan jawapan pada kad jawapan.

Murid membentangkan jawapan di hadapan kelas.

Strategi/Teknik :
Perbincangan dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Berfikir kreatif & kritis, kerjasama dalam kumpulan

Sumber Pengajaran :
Kad soalan

Penutup
(15 minit)


Menguji kefahaman murid dengan menjawab soalan secara individu.
Guru mengedarkan lembaran kerja.
( lampiran 4 )

Guru memberikan satu soalan yang berunsurkan kbat dan menyuruh murid berfikir dan jawapannya akan dibincangkan pada kelas yang akan datang.
(lampiran 5)
Murid menjawab soalan lembaran kerja dan menghantarnya kepada guru.
Sikap saintifik dan nilai murni:
Berfikir kreatif & kritis, jujur semasa menjawab soalanSumber Pengajaran :
Lembaran kerja


Refleksi selepas p & p:
3 orang  daripada 40 murid  didapati masih tidak dapat menyelesai masalah dengan dengan betul. Murid akan diberi bimbingan dan  latihan pengukuhan oleh guru pada kelas akan datang.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...